FERN'S LINK

posted on 22 Feb 2011 23:38 by fern-cubic4
LINK ของโรงเรียน

 

 

โรงเรียนลูกบาศก์

Cubic Fantasy

Cubic Care Center

ครัวเจ๊หลิน

 

 

LINK ของนักเรียนรุ่น1

 

 

[5101] พี่สาน | [5102] พี่นิค | [5103] พี่พราว | [5104] พี่ฟาร์ม

[5105] พี่สร | [5106] พี่ฮุย | [5107] พี่ฟาน | [5108] พี่หยิน

[5109] พี่ไอริน | [5110] พี่ธูป | [5111] พี่ขนุน | [5112] พี่ไผ่

[5113] พี่แมน | [5114] พี่ยุ | [5115] พี่ฟองคลื่น | [5116] พี่ธี

[5117] พี่ไทย | [5118] พี่พลอย | [5119] พี่ฟ้าเทียน | [5120] พี่โย

[5121] พี่มิ้นท์ | [5122] พี่ระ | [5123] พี่อินทรี | [5124] พี่ลิ่ลี่

[5125] พี่เย้เย | [5126] พี่ลัค | [5127] พี่กิ๊ฟ | [5128] พี่ต้นน้ำ

[5129] พี่ฟ้าเหมือนฝัน | [5130] พี่ภู | [5131] พี่ภูมิ | [5132] พี่ปอ

[5133] พี่ตั้งโอ๋ | [5134] พี่ธร | [5135] พี่กีกี้ | [5136] พี่ปลา

[5137] พี่พู่ | [5138] พี่โคลเวอร์ | [5139] พี่ต้นไม้ | [5140] พี่คี

[5141] พี่บูม | [5142] พี่ภัทร | [5143] พี่ไอริส | [5144] พี่วิ

[5145] พี่สุน | [5146] พี่แพท | [5147] พี่สตาร์ | [5148] พี่วินด์

 

 

LINK ของนักเรียนรุ่น2

 

 

[5201] พี่จันทร์ | [5202] พี่ตรี | [5203] พี่ไวท์ | [5204] พี่มิดไนท์

[5205] พี่ตรอง | [5206] พี่ตะวัน | [5207] พี่พร | [5208] พี่โบ

[5209] พี่รัม | [5210] พี่ติน | [5211] พี่วี | [5212] พี่เม่ย

[5213] พี่นอร์ธ | [5214] พี่พันช์ | [5215] พี่เร | [5216] พี่หมิง

[5217] พี่โชโกะ | [5218] พี่น้ำตาล | [5219] พี่ชิน | [5220] พี่ว่าน

[5221] พี่นายน์ | [5222] พี่รุจ | [5223] พี่ข้าวฟ่าง | [5224] พี่ปาท่องโก๋

 

 

LINK ของนักเรียนรุ่น3

 

 

[5301] พี่เมเปิ้ล | [5302] พี่จริงใจ | [5303] พี่เมย์ | [5304] พี่เมฆ

[5305] พี่ไข่หวาน | [5306] พี่คริสตัล | [5307] พี่ใบแมงลัก | [5308] พี่ยาแนว

[5309] พี่วรุณ | [5310] พี่กร | [5311] พี่กาล | [5312] พี่มะลิ

[5313] พี่นิน | [5314] พี่อิน | [5315] พี่เพียง | [5316] พี่เต้าฮวย

 

 

LINK ของนักเรียนรุ่น4

 

 

[5401] กัญ | [5402] โมรา | [5403] เพียงฟ้า | [5404] เฟิร์น

[5405] แสง | [5406] เอพริล | [5407] บีน | [5408] ออกัส

[5409] รัก | [5410] น้ำน่าน | [5411] ปั้นทราย | [5412] ตง

[5413] จอก | [5414] ก๊อก | [5415] เท็น

 

 

LINK ของนักเรียนรุ่น5

 

 

[5501] น้องไหมฟ้า | [5502] น้องม่ง | [5503] น้องพิมพ์ | [5504] น้องซายน์

[5505] น้องลูกปัด | [5506] น้องปืน | [5507] น้องเพ | [5508] น้องปราชญ์

[5509] น้องซาราห์ | [5510] น้องอองฟอง | [5511] น้องเนียร์ | [5512] น้องไก่ (ช.)

[5513] น้องโย | [5514] น้องเพทาย | [5515] น้องสาลี่ | [5516] น้องไก่ (ญ.)

[5517] น้องคณิต | [5518] น้องเฌ | [5519] น้องไอรัก | [5520] น้องลูกพลับ

[5521] น้องทะเล | [5522] น้องสกาย | [5523] น้องลูกไม้ | [5524] น้องแฟง

 

 

LINK ของนักเรียนรุ่น6

 

 

[5601] น้องอ้าย | [5602] น้องมะปราง | [5603]น้องเอฟ | [5604] น้องคิง

[5605] น้องวี | [5606] น้องกัน | [5607] น้องโก | [5608] น้องพล

[5609] น้องนานะ | [5610]น้องพู่กัน | [5611] น้องนะ[5612] น้องควีน

 

 

LINK ของอาจารย์

 

 

[T01] ครูเคน | [T02] ครูมิว | [T03] ครูสายฟ้า | [T04] ครูกฤต

[T05] ครูรันตร์ | [T06] ครูปราบ | [T07] ครูหมอโชค | [T08] ครูซัน

[T09] ครูไม | [T10] ครูกวี | [T11] ครูเอซ | [T12] ครูปราชญ์

[T13] ครูเล | [T14] ครูเอม | [T15] ครูพัด | [T16] ครูอุนอุน

[T17] ครูโช | [T18] ครูนัด | [T19] ครูอีฟ | [T20] ครูกลอง

[T21] ครูชา | [T22] ครูคมเดช | [T23] ครูสัจจา | [T24] ครูเอก

[T25] ครูโอ | [T26] ครูเอิร์ธ | [T27] ครูกช | [T28] ครูเซน

 

 

LINK ของบุคลากรพิเศษ

 

 

[P01] พี่ยามยอด | [P02] พี่ช่างรอน | [P03] พี่ซีรอกซ์กล้า | [P04] คุณหมอกั๊ซ 

[P05] พี่ตากล้องพุด | [P06] ลุงบุญ[P07] ป้าแม่บ้านทอง | [P08] พี่จิ๊บ

 

 

LINK ของNPC

 

 

[NPC01] เจ๊หลิน | [NPC02] พี่ลี่ | [NPC03] พี่เน็ค |

 

 

LINK ของOC ที่เกี่ยวข้อง

 

 

[OC]คุณคิโยโนบุ (สามีครูเอม)

 

 

ETC

 

บ้านของแม่เฟิร์น