FERN-MC

[CS] ชมรมวรรณกรรม - Cubic Literature Club

posted on 07 Jul 2012 21:28 by fern-cubic4 in FERN-MC

entry นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

 

=========================================

 

ชมรมวรรณกรรม - Cubic Literature Club

 

 

1. ผู้ก่อตั้งชมรม

 

นางสาวศรันฉัตร ตั้งวิริยะกุล

 

 

2. เป้าหมายของชมรม

 

- เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีใจรักในวรรณกรรม ไม่ว่าทั้งของไทยหรือต่างประเทศ ได้มาพบปะสังสรรค์กัน

 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้งานวรรณกรรมในหลายๆ รูปแบบ และหลายๆ ภาษา

 

- เพื่อส่งเสริมให้คนทั่วไปสนใจงานวรรณกรรมมากขึ้น

 

 

3. รายละเอียดของชมรม

 

คุณสมบัติของสมาชิก

 

- มีใจรักในงานวรรณกรรม ไม่จำกัดประเภท

 

- รักการอ่าน

 

- มีความรับผิดชอบ

 

- เคารพในผลงานของผู้อื่น (นั่นหมายความว่า ห้ามลอกงานของผู้อื่นในทุกกรณี)

 

กิจกรรมหลักในชมรม

 

1) กิจกรรมภายในคาบชมรม

 

- พูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวรรณกรรมที่ตนได้ศึกษามา

 

- เฟ้นหาหนังสือน่าอ่าน กับนักเขียนที่ควรแนะนำให้รู้จัก

 

- อ่าน เขียน คัดเลือกบทความที่จะใช้ลงวารสารรายเดือนของชมรม

 

 

2) กิจกรรมนอกคาบชมรม

 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวรรณกรรมที่ได้รางวัลซีไรท์ในแต่ละปี

 

- ออกวารสารแนะนำงานวรรณกรรม โดยออกเป็นรายเดือน ซึ่งเปิดรับบทความจากสมาชิกนอกชมรมด้วย

 

ภายในวารสารรายเดือน จะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

- บทความประจำหัวข้อ ไม่จำกัดประเภทการเขียน ภาษา

 

- แนะนำวรรณกรรมไทย และต่างประเทศ

 

- แนะนำนักเขียนไทย และต่างประเทศ (ทั้งนักเขียนหน้าใหม่ และนักเขียนร่วมสมัย)

 

- จัดประกวดเขียนบทความ (ไม่จำกัดประเภท) ในหัวข้อต่างๆ เพื่อมาลงในร้อยเรียงบทความ (วารสารชมรมฉบับพิเศษ)

 

- อาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนตาบอด (อย่างน้อยปีละสามครั้ง)

 

 

4. ผลงานประจำชมรมที่จะทำในปี 2555

 

4.1 เทอม 1 - ผลงาน

 

ชื่อผลงาน - นิทรรศการแนะนำหนังสือรางวัลซีไรท์ ประจำปี 2555

 

รายละเอียด

 

- จัดรีวิวงานที่ได้รับรางวัลซีไรท์ประจำปีนั้นๆ พร้อมทั้งประวัติของนักเขียนที่ได้รับรางวัลในปีนั้นๆ

 

- จัดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมยาวไปจนถึงสิ้นสุด Cubic Open House ในปีนั้นๆ

 

 

4.2 เทอม 2 - Cubic Open House '55

 

ชื่อผลงาน - วารสารร้อยเรียงบทความ

 

รายละเอียด

 

- นอกเหนือจากนิทรรศการแนะนำหนังสือรางวัลซีไรท์ที่จะจัดยาวถึงงาน Cubic Open House แล้ว ทางชมรมวรรณกรรมจะมีการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยจะพิมพ์ออกจำหน่าย และนำรายได้บริจาคให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

 

- บทความที่นำมาลงนั้น จำกัดเพียงหัวข้อ แต่ไม่จำกัดในเรื่องรูปแบบการนำเสนอ และภาษา (เป็นภาษาต่างประเทศได้)

 

- เปิดรับบทความจากคนนอกชมรม (เช่นเดียวกับในวารสารรายเดือน)

 

 

5. สถานที่ตั้งชมรม

 

ห้องชมรม อาคาร6

 

6. อื่นๆ

 

ยินดีที่จะร่วมกิจกรรมกับชมรมอื่นๆ (ยังไม่มีไอเดียค่ะ)

 

 

7. สมาชิกชมรม

 

นางสาวกชมน ศรวณีย์ (ครูกช)  -- อาจารย์ประจำชมรม

 

นางสาวศรันฉัตร ตั้งวิริยะกุล (เฟิร์น) -- ประธานชมรม

 

นายฐณากร มะลิหอม (ก๊อก) -- รองประธานชมรม

 

 

_________________________________________________________

 

 

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตนะคะ โดยเฉพาะตัวกิจกรรม*

 


_________________________________________________________

 
โค้งงามๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ พอดีช่วงนี้มึนๆ เบลอๆ มาก เลยอาจจะเขียนอะไรวกวน ตกหล่นไปอยู่

 

ไว้ถ้าว่างๆ จะโม่ฟิคว่าทำไมเฟิร์นถึงได้มาเปิดชมรมนี้ค่ะ

 

สำหรับผู้ที่สนใจชมรมนี้ สามารถลงชื่อได้ในเอนทรี่รับสมัครชมรมเลยนะคะ

 

สำหรับชมรมอื่นๆ ไว้เราลองมาหากิจกรรมโคกันบ้างนะคะ แหะๆ

 

ปล. ขอบคุณ @thanathonc @thoughtstream นะคะ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมวรรณกรรม

 

ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมวรรณกรรมล่วงหน้าค่า