entry นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 


 

=====================================================

 


DB4.3 - ศรันฉัตรกับคณาจารย์ [Part2]

 


มาดูความคิดเห็นที่ศรันฉัตรมีต่ออาจารย์ หลังจากผ่านม.5 เทอม1 ไปแล้วนะคะ

 

ตัวอักษรสีนี้คือความเห็นส่วนตัวของผปค.เฟิร์นนะคะ

 

ส่วน สีนี้ เป็นส่วนที่แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมค่า

 

DB4.3 ศรันฉัตรกับคณาจารย์ [Part1]

 

เอาข้อมูลเดิมมาแปะเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ

 

DB4.2 ศรันฉัตรกับคณาจารย์ [Part1] [Part2]

 

=====================================================

 

ครูรุ่นที่2

 

017 นายโชติช่วง ชัชวาล (ครูโช)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

- Foot in mouthCool

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- อาจารย์สูงมากเลยนะคะ น่าจะไม่ใช่คนไทยแท้ด้วย (ดูจากสีผิว)

- ดูกระตือรือล้นตลอดเวลานะคะ

- ทรงผม...เอกลักษณ์ของอาจารย์คณิตศาสตร์ที่โรงเรียนนี้หรือเปล่าคะ

- ปีนี้ฝากตัวด้วยนะคะ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เดินสวนกันจะยกมือสวัสดี

- ซักถามและตอบคำถามอาจารย์เวลาเรียนในห้อง

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- 60% ถ้าฟังไม่เข้าใจหรือต้องการรู้เนื้อหาเพิ่มเติม คงเดินเข้าไปถามเลย หรือมีเหตุเข้าห้องพักครู

รายละเอียดอื่นๆ

- ปีนี้เรียนคณิตศาสตร์กับครูโชแหละ คงได้เข้าหาบ้างละค่ะ

- เนื่องจากเฟิร์นเจอครูซันไปแล้ว เฟิร์นคงไม่รู้สึกตกใจกับภาพลักษณ์ของครูโชเท่าครูซันค่ะ

____________________________________________________________

 

018 น.ส.นัดดาวดี แซ่ตั้ง (ครูนัด)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

- CoolEmbarassed

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- อาจารย์ดูเรียบร้อยค่ะ ดูกุลสตรีมากๆ ด้วย

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เดินสวนกันจะยกมือสวัสดี

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- 20% ถ้าได้ลงเรียนวิชาของอาจารย์นัด หรือมีเหตุที่ต้องเข้าห้องพักครู

รายละเอียดอื่นๆ

- เฟิร์นรู้สึกว่าครูนัดดูเป็นคนปกติมากค่ะ เมื่อเทียบกับครูคนอื่นๆ

- แต่ถ้ารู้ว่าครูนัดชอบบลีซ คงจะตกใจอยู่ไม่น้อย

____________________________________________________________

 

019 น.ส.อาทิตยา เตชะกาญจนาพร (ครูอีฟ)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

- SealedCoolEmbarassed

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- อ...อาจารย์เหรอคะ ตัวเล็กมาก หน้าเด็กด้วย หนูนึกว่าเป็นรุ่นน้องเสียอีก

- ดูอาจารย์กระตือรือล้นนะคะ มากๆ ด้วย

- ปีนี้ขอฝากตัวด้วยนะคะ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เดินสวนกันจะยกมือสวัสดี

- ซักถามและตอบคำถามอาจารย์เวลาเรียนในห้อง

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุ